Ukraine House in Denmark

18-08-2023

Kontaktoplysninger

Boganisvej 12, 2960 Rungsted Kyst - CVR-nr.: 43371312

Indsamlingsperiode

Fra den 19. august 2022 til den 18. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events, samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, og sociale medier (Facebook og LinkedIn).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5470 konto 3654412).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Midlerne skal anvendes til fordel for ukrainer i Ukraine efter Russisk invasion og krig.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til velgørende organisationer, der hjælper syge børn, for eksempel til Hjælp Syge Børn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05285