Ukraine-Denmark Humanitarians

12-03-2023

Kontaktoplysninger

Lystoftevænget 141, 2800 Kongens Lyngby - CVR 43097881

Indsamlingsperiode

Fra den 13. marts 2022 til den 12. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 52639520) og kontooverførsel (reg. 9570, konto 13401578).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for humanitærhjælp til fordrevne og krigsramte mennesker i eller med tilknytning til Ukraine.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 12. september 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04734