Trivselsakademiet

31-07-2023

Kontaktoplysninger

Ørnehøj 29, 4140 Borup - CVR 43277278

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2022 til den 31. juli 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.trivsels-akademiet.dk), online indsamlingsplatform) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 0694 konto 7045201605).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Trivselsakademiets virke og til projekter til gavn for folkesundheden, folkeoplysning og socialt udsatte.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05184