Stop Spild Lokalt (Vordingborg)

30-04-2023

Kontaktoplysninger

Solbakkevej 42, 4760 Vordingborg - CVR 39278545.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2022 til den 30. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser events samt via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg. 6140, konto 4023998).
Indsamlingsbøssens placering er ved Solbakkevej 42-56, 7460 Vordingborg.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for daglig drift.

Indsamlingsområde

Vordingborg Kommune

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. oktober 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04858