Stop Spild Lokalt (Næstved)

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Tommerupvej 13, 4700 Næstved - CVR 39324660

Indsamlingsperiode

Fra den 14. februar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser (Tommerupvej 13, 4700 Næstved – CVR 39324660) og events samt via online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 714600) og kontooverførsel (reg.nr.: 9070 kontonr.: 1634288772).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for driften af foreningen Stop Spild Lokalt (Næstved).

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06096