Støtteforeningen for Ubby fri og efterskole

11-05-2023

Kontaktoplysninger

Hovedgaden 6, 4490 Jerslev Sjælland - CVR 41873337

Indsamlingsperiode

Fra den 12. maj 2022 til den 11. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 537 konto 912506).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for eleverne på Ubby fri og efterskole i samråd med elevrådet.

Indsamlingsområde

Kalundborg Kommune

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 11. november 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04948