Støtteforeningen for Hospice Østjylland

31-08-2023

Kontaktoplysninger

Rønnebærvænget 1, 8660 Skanderborg - CVR 35939091

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2022 til den 31. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.hospiceostjylland.dk.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9570 konto 13488363).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at indsamle midler til støtte og etablering af et hospice i Skanderborg Kommune.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes i henhold til vedtægternes §8.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05404