St. Dyrehave Sporlaug

08-03-2023

Kontaktoplysninger

Vejenbrødvej 2a, 2980 Kokkedal - CVR 39326396

Indsamlingsperiode

Fra den 9. marts 2022 til den 8. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.13525)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at fremme, udvikling og vedligehold af MTB spor i Storedyrehave, herunder til indkøb af udstyr, materiel, forplejning til frivillige, leje af maskiner samt foreningens drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 8. september 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04487