Sportscar Events Almennyttige Fond

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Åboulevarden 3, 8000 Aarhus C - CVR 34375143

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 14916) og kontooverførsel (reg.nr.: 7170 kontonr.: 1817158).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til at yde støtte til almennyttige organisationer og formål i Danmark, til gavn og støtte for børn og unge, der er ramt af livstruende sygdomme, samt til at sikre fondens konsolidering, så indsamlinger fremover også vil være en mulighed.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05993