Santa Dog Foundation

31-03-2023

Kontaktoplysninger

Lisas Allé 7, 5250 Odense SV - CVR 41612797

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2022 til den 31. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.santadogf.com), online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 223792) og kontooverførsel (Reg. 6866 konto 1107307).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at hjælpe dyrene i Ukraine, mobile vet klinik, dyrlæger uden grænser, medicin til dyr i Ukraine og transport af foder og medicin.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til medicin, mobile vet klinik og foder.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til dyrlæger uden grænser, foder og medicin.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04836