Operation Dagsværk

20-04-2023

Kontaktoplysninger

Studiestræde 24, 1455 København K - CVR 75753217.

Indsamlingsperiode

Fra den 20. oktober 2022 til den 20. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 57345) og kontooverførsel (Reg.8401 konto 1056664).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte og styrke oprindelige folks unge klimaaktivister i Thailand og Malaysia gennem en klimaaktivistuddannelse, der har fokus på rettigheder, ledelseskompetencer og på at styrke de unge klimaaktivister i at dokumentere og advokere for deres unikke måder at beskytte klimaet og biodiversiteten på. Klimauddannelsen udformes og implementeres i samarbejde med International Work Group for Indigenous Affairs over en 3-årig periode.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05321.