Nazardeen Fund

28-02-2023

Kontaktoplysninger

Industriholmen 80, st., 2650 Hvidovre - CVR 42965286

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2022 til den 28. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, SMS og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 42680281) og kontooverførsel (Reg. 6814 Konto 0001102209).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til familier i Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan og Indien til at kunne klare sig selv ”Self reliance” ved at give dem ca. 15-20 kyllinger 3 gange årligt. Efterfølgende vil man også kunne hjælpe dem med studie, deres sundhed m.m.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til hjælpe de trængte familier så godt vi kan.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til hjælpe yderligere og udvide forløbet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. august 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04558