Momentum Trust

31-10-2023

Kontaktoplysninger

Drabæk Huse 87, Drabæk Huse 87 - CVR-nr. 33275498

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2022 til den 31. oktober 2023. 

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.momentum-trust.com) og sociale medier (Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter).De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 135552) og kontooverførsel (Reg. 5958 konto 0001104193).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for arbejde til fordel for landbrugsudvikling og fødevaresikkerhed i Kenya ved at indkøbe såsæd og gødning samt tilbyde træning og kapacitetsopbygning til ca. 1000 småbønder. Antallet af småbønder, der kan hjælpes, afhænger af det indsamlede beløb (dvs. at der kan skaleres op og ned afhængig af indsamlingens størrelse).

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05452