Mino Danmark

17-11-2023

Kontaktoplysninger

Ewaldsgade 3, 2., 2200 København N - CVR 37528382

Indsamlingsperiode

Fra den 18. november 2022 til den 17. november 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.mino.dk), sociale medier (Instagram, Facebook), merchandise og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 97072) og kontooverførsel (reg.nr.: 6180 kontonr.: 14942297).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at styrke Mino Danmarks arbejde med at fremme minoritetsetniske danskeres stemmer, muligheder og samfundsdeltagelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05772