Lions Club Aalborg Limfjorden (Julekoncert)

10-10-2023

Kontaktoplysninger

Købkesvej 49,  9000 Aalborg  CVR 39589842

Indsamlingsperiode

fra den 1. oktober 2023 til den 29. november 2023.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul
  • sociale medier
  • salg/auktion
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 49856) og kontooverførsel (reg.nr.: 7459 kontonr.: 0001101584).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til humanitære formål lokalt, nationalt samt internationalt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06864