LC Møldrup Vølverne

31-10-2023

Kontaktoplysninger

Skårupvej 29, 9500 Hobro, CVR 34783101

Indsamlingsperiode

1. november 2022 til den 31. oktober 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (hwww.voelverne.lions.dk), sociale medier (Facebook), salg/auktion og postomdeling/flyers.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 54691) og kontooverførsel (reg.nr.: 7396 kontonr.: 3050470562).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til Lions Møldrup Vølverne’s hjælp lokalt, nationalt og internationalt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05540