Kretahunde

29-06-2023

Kontaktoplysninger

Slet Møllevej 29A, 8310 Tranbjerg J - CVR 33205422

Indsamlingsperiode

Fra den 30. juni 2022 til den 29. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kretahunde.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 504670) og kontooverførsel (Reg. 7045 konto 1346368).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for generelt arbejde for gade- og internathunde på Kreta, herunder dyrlæge regninger, foder til gade- og internathunde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 29. december 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05083