Komité - Myanmar

05-10-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Biak Tin Zing, Van Ceu Lian Za Lap og Van Sui Lang.

Indsamlingsperiode

6. oktober 2022 til den 5. oktober 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 907782) og kontooverførsel (Reg. 9570 konto 13275386).

Indsamlingens formål

Formålet med denne indsamling er at vise økonomisk støtte til den civilbefolkning samt de menneskerettighedsforkæmpere, som lige nu kæmper for demokratiet i forbindelse med militærkuppet i 2021 i Myanmar.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05372