Komite - Indsamling til Gitte

03-06-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Mette Tran, Pernille Nygård Bech og Sheila Phan.

Indsamlingsperiode

Fra den 4. juni 2022 til den 3. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og online indsamlingsplatform (GoFundMe).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 3098 konto 3109885770).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at samle penge ind til Gitte så hun kan komme på en rejse med hendes familie. Hvis der indsamles for meget skal det bruges til at forsøde Gittes sidste tid.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 3. december 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05102.