Komité - Help Frank & Karina stay together

01-03-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Frank Albert Lemson, Karina Hing Andersen og Rune Drageskjold.

Indsamlingsperiode

Fra den 29. januar 2023 til den 1. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (www.gofund­me.com) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 6845 kontonr.: 2216671).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at hjælpe Frank og Karina med at sikre deres fremtid i Danmark, via selvforsørgende opholdstilladelse (EU-opholdstilladelse som person med tilstrækkelige midler).

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05850