Komité - Den danske Ukraine komite

08-03-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Søren Pind, Kathrine Bang Lilleør og Jan Johan Kühl.

Indsamlingsperiode

Fra den 9. marts 2022 til den 8. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dendanskeukrainekomite.dk), sociale medier, postomdeling og TV.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 0542 Konto 668633) og mobile Pay på nummeret 924084.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for det enhver tid legitime ukrainske forsvar og modstandsbevægelse i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine 24. februar 2022.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til støtte for de ukrainske flygtninge i Danmark

Indsamlingsområde

Landsdækkende 

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 8. september 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04698