Komité - ANAR

09-09-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Manila Ghafuri, Hila Aryan og Swita Ghafuri.

Indsamlingsperiode

Fra den 10. september 2022 til den 9. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier (Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 40350515) og kontooverførsel (Reg. 3167 konto 4752239770).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for velgørenhed i Afghanistan.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05247