Københavns Fanradio

31-07-2023

Kontaktoplysninger

Islands Brygge 75B, 1. 1., 2300 København S - CVR 41758937

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2022 til den 31. juli 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (www.kbhfanradio.10er.app/).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 1551 konto 4020806281).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte den faste udgivelse af podcasten Københavns Fanradio, en podcast drevet af frivillige om FC København. Pengene vil gå til at dække de omkostninger der løbende følger med til produktionen af podcasten, herunder, men ikke begrænset til, køb af udstyr, refundering af relevante transportudgifter, rimelig forplejning til deltagere ved optagelse, køb af software til brug for udgivelse, sociale arrangementer for de frivillige etc.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05153