Klimabevægelsen i Danmark

30-09-2023

Kontaktoplysninger

Grundtvigs Sidevej 2, 1865 Frederiksberg C - CVR 34364672.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2022 til den 30. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dgub.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram og Twitter), merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 888758) og kontooverførsel (reg.nr.: 8401 kontonr.: 5438843).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at støtte årets arbejde i Den Grønne Ungdomsbevægelse og i samarbejder med andre organisationer og partnere. De indsamlede midler skal særligt være med til at finansiere udstyr og materialer til folkeoplysende arrangementer, demonstrationer, informationsmaterialer, foreningens transportomkostninger, leje af lokaler, hvervning af nye aktive og bidragsydere og administrative omkostninger til blandt andet hjemmeside og bank.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til de følgende års aktiviteter med tilsvarende formål og rammer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05394.