Error in LeftMenuPart!System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Execution Timeout Expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding. ---> System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): The wait operation timed out at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption, Boolean shouldCacheForAlwaysEncrypted) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) at System.Data.Linq.SqlClient.SqlProvider.Execute(Expression query, QueryInfo queryInfo, IObjectReaderFactory factory, Object[] parentArgs, Object[] userArgs, ICompiledSubQuery[] subQueries, Object lastResult) at System.Data.Linq.SqlClient.SqlProvider.ExecuteAll(Expression query, QueryInfo[] queryInfos, IObjectReaderFactory factory, Object[] userArguments, ICompiledSubQuery[] subQueries) at System.Data.Linq.SqlClient.SqlProvider.System.Data.Linq.Provider.IProvider.Execute(Expression query) at GoBasic.Engine.Data.SqlDataContext.sp_SelectItems(String path) in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Core\Engine\Data\Sql.designer.cs:line 341 at GoBasic.Engine.Stores.DatabaseStore.Select(String query) in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Core\Engine\Stores\DatabaseStore.cs:line 60 at GoBasic.Engine.Stores.BackendRepository.SelectInternal(String query) in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Core\Engine\Stores\BackendRepository.cs:line 778 at GoBasic.Systems.Archives.ArchiveService.GetArchiveConfigEntity(Entity archiveRoot) in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Core\Systems\Archives\ArchiveService.cs:line 327 at GoBasic.Systems.Archives.ArchiveService.GetArchiveInfo(Id archiveRootId) in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Core\Systems\Archives\ArchiveService.cs:line 345 at GoBasic.Logic.Menus.MenuService.GetNormalLeftMenuItems(SiteRoot siteRoot, Page page, Boolean containsArchive) in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Core\Logic\Menus\MenuService.cs:line 278 at GoBasic.Presentation.Parts.Dynamic.LeftMenuPart.RenderLeftMenu(HtmlWriter writer) in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Presentation\Parts\Dynamic\LeftMenuPart.cs:line 57 at GoBasic.Presentation.Parts.Dynamic.LeftMenuPart.RenderPart(HtmlWriter writer) in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Presentation\Parts\Dynamic\LeftMenuPart.cs:line 27 at GoBasic.Presentation.Parts.BasePart.DoRender(HtmlWriter writer) in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Presentation\Parts\BasePart.cs:line 18 at GoBasic.Presentation.BaseRendering.Render(HtmlTextWriter writer) in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Presentation\BaseRendering.cs:line 108 ClientConnectionId:1c3c2005-7cca-406c-8a45-22622c234b8c Error Number:-2,State:0,Class:11

Klimabevægelsen i Danmark

30-09-2023

Kontaktoplysninger

Grundtvigs Sidevej 2, 1865 Frederiksberg C - CVR 34364672.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2022 til den 30. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dgub.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram og Twitter), merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 888758) og kontooverførsel (reg.nr.: 8401 kontonr.: 5438843).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at støtte årets arbejde i Den Grønne Ungdomsbevægelse og i samarbejder med andre organisationer og partnere. De indsamlede midler skal særligt være med til at finansiere udstyr og materialer til folkeoplysende arrangementer, demonstrationer, informationsmaterialer, foreningens transportomkostninger, leje af lokaler, hvervning af nye aktive og bidragsydere og administrative omkostninger til blandt andet hjemmeside og bank.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til de følgende års aktiviteter med tilsvarende formål og rammer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05394.