Ketotic Hypoglycemia International

31-01-2023

Kontaktoplysninger

Kærgårdsvej 21, 8660 Skanderborg - CVR 41171944

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.ketotichypoglycemia.org), online indsamlingsplatform (Gofundme), sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter), salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.5958 Konto1104011)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for driften af patientforeningen Ketotic Hypoglycemia International, samt til at kunne støtte forskningen indenfor uforklarligt lavt blodsukker.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til at dække udgifterne til hjemmeside og den årlige konference.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes eller der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal midlerne i stedet gives pengene til forskning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04342