Istedgade Handelsstandsforening

30-11-2023

Kontaktoplysninger

Istedgade 90, 1650 København V, CVR 41713143

Indsamlingsperiode

1. december 2022 til den 30. november 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved postomdeling/flyers.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 442292) og kontooverførsel (reg.nr.: 5336 kontonr.: 0253827).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at støtte op om julelys i Istedgade og på Enghave Plads for at glæde og skabe hygge i juletiden.

Indsamlingsområde

1650 København V

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05620