Hjælpesporet

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Teglvænget 97, 7400 Herning, CVR 34753474

Indsamlingsperiode

1. januar 2023 til 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hjaelpesporet.dk), sociale medier (Facebook), og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 843541) og kontooverførsel (reg.nr.: 7045 kontonr.: 1321767).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til Hjælpesporets formål med at hjælpe udsatte og sårbare, herunder ydes hjælp ved jul, fødselsdage, konfirmationer, barnedåb, m.m. hvor der er behov for at kunne købe ind til disse. Ligeledes anvendes midlerne til at afholde aktiviteter og ture for udsatte og sårbare, samt til drift af foreningens lokaler, blandt andet til husleje.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05409