Halløj på Pladsen

06-07-2023

Kontaktoplysninger

Korsgade 22, 2200 København N - CVR 36680881

Indsamlingsperiode

Fra den 7. juli 2022 til den 6. juli 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.5301 konto 0000267183).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte faglige, sociale og kulturelle aktiviteter på byggepladser i Danmark samt anerkende de mennesker, der gør en ekstra indsats for at sikre humane og ordentlige forhold i byggebranchen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 6. januar 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05124