Foreningen KOLO

30-08-2023

Kontaktoplysninger

Hellerupvej 5, 2900 Hellerup - CVR 43173693.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2022 til den 30. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (kolo.host), sociale medier og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.886381) og kontooverførsel (Reg. 2370 konto 9027307636).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte Ukraine i krigen mod Rusland.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05248.