Forening ChabaDanmark

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Ole Suhrs Gade 10, 1354 København K - CVR 34432279

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 868031) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 12704968).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Chabadanmark’s aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05815