FAIM

16-05-2023

Kontaktoplysninger

Ebbesøvej 5, 9640 Farsø - CVR 38463284.

Indsamlingsperiode

Fra den 17. maj 2022 til den 16. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (faim.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 98418) og kontooverførsel (Reg.9174 konto 4130069954).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens oplysende arbejde for og med Autoimmune Sygdomme, herunder fremme arbejdet med udsatte børn og unge, forskning, samarbejde omkring konferencer og priser.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 16. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04993.