Den selvejende institution Skandinavisk Dyrepark

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Nødagervej 67B, 8560 Kolind - CVR 43170074

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser (CVR 43170074) og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.skandinaviskdyrepark.dk) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 271201) og kontooverførsel (reg.nr.: 7309 kontonr.: 1079290).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for Skandinavisk Dyreparks naturbevarende arbejde. Midlerne vil blive brugt til både interne og eksterne naturbevarelsesprojekter til gavn for skandinavisk natur og dyreliv.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06346