DANSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Vestervej 15, 6880 Tarm, CVR 13018006

Indsamlingsperiode

1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dfoi.dk), online indsamlingsplatform (BetterNow), sociale medier (Facebook, Instagram og Twitter), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, og SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 22285) og kontooverførsel (reg.nr.: 9325 kontonr.: 7881738).

Indsamlingsbøsser opstilles ved CVR 13018006 i forbindelse med kurser.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til informationsudbredelse, oplysning, støtte, råd, undervisning og vejledning til, samt aktiviteter for, foreningens medlemmer, informationsudbredelse, vidensdeling og indsamling af viden til fagpersoner i sundheds- og socialindustrien og foreningens drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05706