Danish Foreign legion pårørende

01-04-2023

Kontaktoplysninger

Store Kongensgade 63A, 1264 København K - CVR 43123335.

Indsamlingsperiode

Fra den 26. april 2022 til den 1. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 91938176) og kontooverførsel (Reg.6620 konto 3968109).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hjælp til begravelse og hjemtagelse af en ung dansker som er faldet i kamp i Ukraine, da den danske stat ikke støtter de dansker som er draget ned i kamp.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til familien.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. oktober 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04927