COPENHAGEN CONTEMPORARY-FONDEN

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Refshalevej 173A, 1432 København K - CVR 36493003

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.copenhagencontemporary.dk) og sociale medier (Facebook og Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 602710) og kontooverførsel (reg.nr.: 9385 kontonr.: 1110364969).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til at opnå 100 donationer, da virksomheden således kan få delvis momskompensation, jævnfør Bekendtgørelse om godkendelse mv. efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3 af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund mv.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06144