Coding Pirates

30-11-2023

Kontaktoplysninger

Kochsgade 31D, 5000 Odense C, CVR 35552316

Indsamlingsperiode

1. december 2022 til den 30. november 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.codingpirates.dk) og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 259382) og kontooverførsel (reg.nr.: 5479 kontonr.: 4898432).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Coding Pirates’ landsdækkende arbejde med at fremme børn og unges produktive og kreative IT-kompetencer via afholdelse af klubaftener. Frivillige kræfter er fundamentet i Coding Pirates, og midlerne bliver derfor også brugt til at understøtte dem og deres uvurderlige arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05610