Building Communities

30-04-2023

Kontaktoplysninger

Ægirsgade 67, 2. th., 2200 København N - CVR 33554095

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2022 til den 30. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.buildingcommunities.dk), sociale medier (Facebook, Instagram) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 76972) og kontooverførsel (Reg. 5958 konto 2009524).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for køb af træer til vores genskovningsprojekt og anlæggelse af køkkenhaver i Guatemala.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. oktober 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04955