Børneulykkesfonden

06-06-2023

Kontaktoplysninger

Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform (www.betternow.org, www.onlinefundraising.dk) sociale medier, salg/auktion, merchandise og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Børneulykkesfondens vedtægtsbestemte formål, som er at yde støtte til undervisning, information, uddannelse m.v. i hjemmet, på skoler, til fritidsaktiviteter, i trafikken
og på sygehuse/hospitaler og modtagecentre for ukrainske flygtninge – herunder med sigte på forebyggelse af børneulykker og de fysiske og psykiske følger heraf for børn i alderen 0-15 år.
Fonden arbejder desuden med fysisk aktivitet, motorik og bevægelse, idet risikoen for ulykker er alvorlig.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00912