Bilal Kultur Center

14-09-2023

Kontaktoplysninger

Klamsagervej 6, 8230 Åbyhøj - CVR 34759693.

Indsamlingsperiode

Fra den 15. september 2022 til den 14. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 58587) og kontooverførsel (Reg. 2316 konto 4385771725).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for køb af mødelokaler, skat, vedligeholdelse, husleje, administration, gebyr, reparation, udskift, transport, udgift, forplejning til de frivillige.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til renovering af foreningens gamle lokaler.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05304.