Autisme Ungdom

31-07-2023

Kontaktoplysninger

Banestrøget 19, 2., 2630 Taastrup - CVR 41006692

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2022 til den 31. juli 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.autismeungodm.dk), sociale medier (Facebook, Instagram) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 270745) og kontooverførsel (Reg. 5371 konto 0000246264).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Autisme Ungdoms formål for et mere autismevenligt Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05112