Agri Business Development

30-05-2023

Kontaktoplysninger

Provsteløkken 29, 5200 Odense V - CVR 40338187

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2022 til den 30. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook, LinkedIn).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 184300) og kontooverførsel (Reg. 5960 konto 8101065).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udgifter til uddannelse og efteruddannelse af landmænd fra udviklingslande samt udgifter i forbindelse med vidensformidling om foreningens aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04998