Zebra A/S

30-09-2022

Kontaktoplysninger

Strandgade 71, 1401 København K - CVR 15690488.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2022 til den 30. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.2149 konto 6299911487).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Børnecancerfonden. Hele det indsamlede beløb doneres til Børnecancerfonden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. marts 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04884