Youth For Understanding

31-05-2022

Kontaktoplysninger

Stationsvej 4, 5690 Tommerup - CVR 48882528

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2021 til den 31. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.yfu.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, YFU-Nyt og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.138784) og kontooverførsel (Reg. 3574 Konto 4700194469)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for fundraising til Youth For Understanding, herunder vedligeholdelse af foreningens lokaler, jubilæumsfejring og scholarship.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03671