VeteranSupport.dk

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Klostermosevej 106a, 3000 Helsingør, CVR 39646404

Indsamlingsperiode

1. oktober 2022 til 31. december 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (VeteranSupport.dk), mobile betalingsløsninger, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, og merchandise. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 721604) og kontooverførsel (reg. nr.: 9056, kontonr.: 1580121396).

Indsamlingsbøssen er placeret ved Veteranhuset, Klostermosevej 106a, 3000 Helsingør.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for VeteranSupport.dk. Formålet er at støtte nødlidende veteraner, deres familier og efterladte med kontantbeløb i størrelsesordenen 500-1000 Dkk pr. familie, specifikt i forbindelse med julen 2022.

Indsamlingsområde

Landsdækkende, samt af Forsvaret udsendte medarbejderes opholdssteder i udlandet.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05375