Venner af Belarus i Danmark - Talaka

09-04-2022

Kontaktoplysninger

Store Kongensgade 93, st. th., 1264 København K - CVR 41694831

Indsamlingsperiode

Fra den 10. april 2021 til den 9. april 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.talaka.dk), sociale medier (Facebook), telegram, salg/auktion, merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 223217) og kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 13179905)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for almen og humanitære formål. Herunder støtte til asylansøgere og flygtninge fra Hviderusland i EU samt personer der bliver forfulgt grundet deres politiske overbevisning i Hviderusland. Hjælpen ydes ved direkte pengeoverførsler, indkøb af dagligvarer og via andre organisationer med samme formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 9. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03416