Venligboerne Randers

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Adonisvej 33, 8960 Randers SØ - CVR 37174718

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.venligboerne-randers.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.12413, 23525, 260060) og kontooverførsel (Reg.9283 Konto 564990)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens generelle arbejde for og med socialt udsatte, hjemløse, voldsramte kvinder og andre, der har brug for hjælp samt til driften af VenligboHus.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04371