Unity - Vandudfordringen

15-05-2022

Kontaktoplysninger

Bækkegårdsvej 6, 8800 Viborg - CVR 41541970

Indsamlingsperiode

Fra den 15. april 2022 til den 15. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.unityaid.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook)og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 8401 konto 1299405).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering af vandrensningsanlæg og 1 lastbil, der kan transportere rent vand til de nærliggende byer i og omkring Gaza i Palæstina.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04961