Unity

01-02-2022

Kontaktoplysninger

Bækkegårdsvej 6, 8800 Viborg - CVR 41541970

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2021 til den 1. februar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 8401 Konto 1299405)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for nødhjælp til internt fordrevne flygtninge, vandbrønde, huse, qurban (kød til fattige), ramadan og udlevering af mad til fattige, akutte madkasser, ambulancer, afsendelse af containere med tøj og hospitalsudstyr samt medicin.
Derud over til madkasser til udsatte familier og hjemløse i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03278