Ugandas Børn

08-05-2022

Kontaktoplysninger

Hessum Bygade 10,  5450 Otterup - 40329684

Indsamlingsperiode

Fra den 9. maj 2021 til den 8. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.ugandasboern.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.589258, 902092) og kontooverførsel (Reg. 0828 Konto 0001539973)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at sikre børnene på Sera’s Caring Place’s trivsel og velvære. Herunder at bygge et nyt hjem med de optimale rammer, behandling ved sygdom samt skolegang.
Overskydende penge overføres til næste års indsamling. Hvis foreningen ophører, overføres midlerne til NGO'en Sera's Caring Place i Uganda, hvor Uganasas børn vil sørge for fordeling af midlerne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 8. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03526