TVÆRKULTURELT CENTER

31-07-2022

Kontaktoplysninger

Ryesgade 68C, 2100 København Ø - CVR 17494694

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2021 til den 31. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.tvaerkulturelt-center.dk), sociale medier, postomdeling og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.78684) og kontooverførsel (Reg. 1551 Konto 7707231)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for løn, drift og aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03725